Dotacje unijne

Projekty Vista Poland Sp. z o.o.
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Informujemy, że zapytania ofertowe dotyczące nw. projektów zamieszczane są na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Aktualnie realizowane projekty

Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa Vista Poland poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów ślusarki otworowej

Cele i planowane efekty projektu:
Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów firmy poprzez wprowadzenie nowej gamy wyrobów ślusarki otworowej. Niniejsze przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa a w konsekwencji utrzymanie miejsc pracy oraz podniesienie poziomu innowacyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań produkcyjnych

Wartość projektu: 1.291.538,42 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 921.155,05 PLN

Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu ekologicznego systemu izolacji z zastosowaniem w produkcji aluminiowej stolarki otworowej

Cele i planowane efekty projektu:
Celem niniejszego projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które nakierowane były na opracowanie ekologicznego systemu izolacji od niekorzystnych czynników zewnętrznych, w szczególności w zakresie termoizolacji jak i odporności na napór wody, dedykowanego dla aluminiowej stolarki otworowej.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wprowadzenie do oferty asortymentowej przedsiębiorstwa nowych okien aluminiowych, wyposażonych w system izolacji od niekorzystnych czynników zewnętrznych, który wytwarzany jest z udziałem surowców pochodzenia odpadowego.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie Spółce podniesienia poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności na rynku. Ponadto zostaną osiągnięte inne korzyści:

  1. uzyskanie przewagi rynkowej poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu,
  2. zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,
  3. poszerzenie oferty przedsiębiorstwa,
  4. pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa,
  5. rozwój działalności eksportowej,
  6. stworzenie nowych miejsc pracy,
  7. zmniejszenie dysproporcji w dostępie do zatrudnienia,
  8. podniesienie poziomu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wartość projektu: 6 693 363,73 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 992 000,00 PLN

Pobierz katalog PDF

Poznaj serię najlepszych modeli drzwi stalowych, które z pewnością zainspirują Cię do odmiany Twojego wnętrza.